Vi kan levere komplette byggestrømsanlegg til alle typer bygg/anleggsprosjekter. Har du behov for hovedsentral med måler, leverer vi denne til avtalt tid og faste priser. Vi leverer også komplette provisoriske strømanlegg, inkludert hovedsentral m/måler og spredenett med ønsket antall undersentraler og kapasitet. Vi kan også være forvalter av gatelys med tilhørende vakt- og beredskapsavtaler. Løsningene blir skreddersydd etter kundens behov.